MN Tinh Nhuệ được tách tử trường tiểu học Tinh nhuệ năm 2000 đến nay đã trải qua 19 năm thành lập và phát triển.