MN đẹp biết bao. MN là tieengd hát bay xa của tuổi thơ.